Քննարկում Պրոբացիայի պետական ծառայության գործունեության և վերականգնողական արդարադատության հնարավորությունների վերաբերյալ

Արդարադատության նախարարության իրավական կրթության և վերականգնողական
ծրագրերի իրականացման կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Հովակիմյանը և «Սոցիալական արդարություն»
ՀԿ նախագահ Արշակ Գասպարյանը ներկայացնում են վերականգնողական արդարադատության հասկացությունը
և քննարկում դրա ներգործությունը իրավախախտի ու ողջ հասարակության վրա: