Ֆինանսական հաշվետվություն

  Շրջանառություն
(հազ. Եվրո)
Մնացորդ
(հազ. Եվրո)
Բաժնետերերի սեփականություն
(հազ. Եվրո)

Կարճաժամկետ, միջին և
երկարաժամկետ մնացորդ 
(հազ. Եվրո)

 

2021 47.5 9.6 0 9.6
2020 49.5 9.5 0 9.5
2019 195.5 22 0 22
2018 163 73 0 73
2017 174 31 0 31
2016 128 41 0 41
2015 136 89 0 20
2014 198 20  0 89
2013 248 57 0 57
2012 213 52 0 52
2011 216 84 0 84
2010 172 73 0 73
2009 115 11 0 11
2008 165 34 0 34
2007 175 26 0 26
2006 143 34 0 34
2005 112 44 0 44