Քննարկվել են քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի ռազմավարության հիմնախնդիրները