2008թ. Նախագահական Ընտրությունները Հայաստանում. Առանձին հարցեր և վերլուծություն

/file/election report--armenian (1).pdf