Տեղեկատվության տրամադրումը պարտականություն է և ոչ թե իրավունք

http://www.hra.am/arm/?page=issue&id=18555