ՄԻՋԱԴԵՊԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԱՆԿԱԽ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ

Այս տեղեկատվական թերթիկը Penal Reform International-ի և Խոշտանգումների կանխարգելման ասոցիացիայի մոնիթորինգային գործիքի մասն է հանդիսանում, որի նպատակն է մոնիթորինգային մարմիններին՝ ներառյալ ազգային կանխարգելիչ մեխանիզմները, իրենց իրավասությունները ոստիկանության կալանքի վայրերը կամ բանտերը այցելելու ընթացքում հնարավորինս արդյունավետ կատարելուն օգնելու նպատակով վերլուծության և գործնական ուղենիշերի տրամադրումն է։