ՄԱԿ-ի` Բանտարկյալների հետ վարվեցողության նվազագույն ստանդարտ վերանայված կանոններ (Նելսոն Մանդելայի կանոններ)