ՄԱԿ-ի Բանգկոկյան կանոններ՝ կին իրավախախտների և բանտարկյալների վերաբերյալ