ՀՀ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության կալանավորվածներին պահելու վայրերում հասարակական դիտորդների խմբի 2005 թվականի գործունեության մասին հաշվետվություն (անգլերեն)

(NULL)

/file/pub_mon_group-report2005.pdf