Դրամաշնորհների հատկացման մրցույթ

ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ ընթացող #Juremonia ծրագրի շրջանակում հայտարարվում է դրամաշնորհների հատկացման մրցույթ քաղաքացիական հասարակության կառույցների համար:

Դրամաշնորհների հատկացման նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության իմաստալից դերը արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներում (ներառյալ ոստիկանության և քրեական արդարադատության համակարգերը)` դրանով իսկ ապահովել ՀՀ-ում հաշվետու, թափանցիկ և մարդու իրավունքների միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող արդարադատության համակարգ ստեղծելուն:

Մրցույթի անցկացման կարգը, հայտ կազմելու ու ներկայացնելու պայմանները, տևողությունը, տրամադրվելիք դրամաշնորհի գումարը, ինչպես նաև մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեցող կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջները _ԱՅՍՏԵՂ
Հավելված I_Դիմումի ձև
Հավելված II_Նմանատիպ դրամաշնորհների մասնակցության փորձառության տրամադրում, (կոնսորցիումով դիմելու դեպքում բավարար կլինի առաջատար կազմակերպության ունեցած փորձի ներկայացումը):
Հավելված III_Մոնիթորինգային գործիքներ

Մրցույթին մասնակցության դիմումը անհրաժեշտ է ներկայացնել անգլերեն` էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով juremonia.grants@gmail.com հասցեին` մինչև 2023 թվականի մարտի 2-ը ժամը՝ 15:00:

Հ.Գ.

Դիմումները հաջողությամբ լրացրած և ընտրված կազմակերպություններին հնարավորություն կընձեռվի լրացնել մասնակցության ամբողջական հայտը (Հավելված 4) և բյուջեն (Հավելված 5):